Curiosities about Elvis Presley (Part II) When he started making money, his only ambition was to buy a house for his parents. And that's what he did in 1957, when he acquired the most famous house in the world: “Graceland”. With 18 rooms and a spectacular garden, the singer was looking to ensure his mother felt comfortable and happy so he built her a chicken coop where Gladys fed her animals. The mansion, decorated by George Golden, is an eclectic mix of ornate styles, ranging from the psychodelia of the "TV room" to the jungle appearance of the "Wild Estancia". The house has always been an unstoppable attraction to his fans, and when Elvis was still living in it, they were already on a pilgrimage to its gate. Bruce Springsteen tried to jump over the fence of the mansion in 1976, although he was arrested-or Jerry Lee Lewis, who pistol in hand, was held at the gate of Graceland in November 1976, claiming that he wanted to kill The King. Although it was his main home, Elvis had other houses, such as Bel Air, where his most celebrated guests were the Beatles, who came to the house in 1965. When the Liverpudlians entered, they found Elvis lying on a couch, playing bass and watching TV without sound. "I know that Paul, Ringo and George were as nervous as I was," John Lennon would remember after. "This was the boy we had idolized for years. However, Elvis went out of his way to make us feel at home". They all relaxed with a jam session between the Fab Four and the one from Tupelo.
Kuriosa om Elvis Presley (Del II) När han började tjäna pengar, var hans enda intention att köpa ett hus till sina föräldrar. Och det gjorde han år 1957, då skaffade han sig världens mest berömda hus: Graceland. Med 18 rum och en fantastisk trädgård, sångaren önskade framför allt att hans mamma skulle känna sig bekväm och glad, så därför beordrade han byggandet av ett fjäderfähus där Gladys kunde utfodra sina djur. Herrgården, inredd av George Golden, är ett sammelsurium av överlastade stilar, som utgår från det psykedeliska ”TV-rummet” med djungelaspekt ”en vistelse i det primitiva”. Huset har alltid varit en oemotståndlig attraktion för sina fans, och när Elvis fortfarande bodde i det vallfärdade man fram till hans dörrar. Så även Bruce Springsteen, som försökte hoppa över stängslet på herrgården år 1976 - även om det stoppades- eller Jerry Lee Lewis, som med pistol i handen stod vid grinden till Graceland i november år 1976 och hävdade att han ville döda Kungen. Även om det var hans huvudsakliga hem, hade Elvis andra hus, som Bel Air, där hans mest kända gäster var Beatles, som kom till huset år 1965. När de från Liverpool kom dit, hittade de Elvis liggande på en soffa där han spelade bas och tittade på TV utan ljud. ”Jag vet att Paul, Ringo och George var lika nervösa som jag var”, skulle John Lennon senare komma ihåg. ”Detta var killen som vi hade mytifierat i åratal. Emellertid gjorde Elvis det möjligt för oss att känna oss hemma ”. Alla var avslappnade i ett gemensamt möte mellan ”Fab Four” och killen från Tupelo.