“Подретушированная” встреча Гитлера и Франко В историческом фотоархиве Агенства ЭФЭ, в процессе восстановления и оцифровки, обнаружились две поддельные фотографии со встречи Франко и Гитлера в городе Эндай (Франция) в 1940 году. Эти два снимка были растиражированы в Испании 23 октября 1940 года, и, хотя они не искажают историю, оба - результат монтажа. На одной из фотографий поверх оригинального изображения станции Эндай (негатив которой сохранился, и на нем перрон пуст), появились в буквальном смысле «приклеенные» фигуры Франко, Гитлера и одного немецкого военного. На другой фотографии Франко и Гитлер проводят смотр немецких войск на станции. На негативе у Франко закрыты глаза, а на снимке - открыты, то есть изображение его лица было взято с другой фотографии и приклеено на эту. Снимок не искажает исторических фактов, поскольку на нем оба диктатора проводят смотр войск на станции Эндай и делают приветственный жест рукой точно также, как это видно на другом снимке, уже подлинном. Монтаж вероятно сделали, чтобы показать диктаторов в более выгодном ракурсе. Помимо этого, ретушированию подверглась еще одна деталь. На фотографии отчетливо виден испанский военный орден на униформе Франко, вместо немецкого креста с орлом, который на самом деле был на нём в тот день. Работы по оцифровке архива позволили обнаружить множество фотографий памятных исторических событий в Испании. Многие из них в последние годы публиковались в книгах или были представлены на выставках. Архив насчитывает более 13 миллионов графических документов, на которых запечатлены воспоминания XX века. Два миллиона из них оцифрованы и доступны в фототеке интернета.
Det ”retuscherade” mötet mellan Hitler och Franco Två nya manipulerade fotografier av den intervju som hölls mellan Franco och Hitler i Hendaye (Frankrike) år 1940 har hittats hos Archivo Fotográfico Histórico de la Agencia Efe under den aktuella processen med pågående strukturering och digitalisering. Dessa två foton distribuerades i Spanien den 23 oktober 1940 och, även om de inte förfalskar historien, är de resultatet av ett montage. På ett av dem, på den ursprungliga bilden på stationen i Hendaye vars negativ finns bevarat och där plattformen är tom, syns bokstavligen ”ditklistrade” figurerna av Franco och Hitler tillsammans med en tysk militär. På den andra granskar Franco och Hitler en enhet med tyska trupper vid stationen. På bilden man fått från negativet visas Franco med slutna ögon, och i den som spreds har han ögonen öppna, efter att man har klistrat en annan bild av hans ansikte över originalet. Bilden förvränger inte historiska fakta eftersom, som fotografiet visar, de två diktatorerna granskade trupperna på stationen i Hendaye och lyfte sina händer som en hälsning, som kan ses i en annan autentisk ögonblicksbild. Kanske gjordes montaget för att ge diktatorerna mer strålglans. Även medaljerna är en konsekvens av ett montage av figurerna, på detta foto kan man urskilja att Franco bär den spanska Militärmedaljen på sin uniform på plats för det tyska Örnkorset som var det som verkligen glänste. Arbetet med digitaliseringen av arkivet har gjort det möjligt att upptäcka åtskilliga fotografier med historiska minnen om Spanien, av vilka många har släppts i böcker och utställningar under de senaste åren. Arkivet har mer än 13 miljoner grafiska dokument, som bevarar minnet av 1900-talet, varav två miljoner i digitalt format och är tillgängliga online via la Fototeca.