Varför har tisdagen den trettonde så dåligt rykte?

Historiska anekdoter