Historical Curiosities of Toilet Paper (Part I) 1. Various materials were used before the invention of toilet paper: lettuce, rags, furs, grass, coconut or maize leaves. The ancient Greeks were known to use pieces of clay and stones, while the Romans used sponges tied to a stick and soaked in salt water. However, the Inuit opted for moss in summer and snow in winter, and for people from coastal areas the solution came from seashells and algae. 2. The first to create and use toilet paper were the Chinese, who in the second century BC already designed a paper whose main use was the private toilet. Several centuries later (back in the 16th century), Chinese paper sheets stood out for their large size (half a metre wide by 90 centimeters high). No doubt these sheets were destined to be used by emperors and their courtiers. 3. As far as personal hygiene was concerned, the social classes were well aversed. The old Romans from wealthy classes used wool soaked in rose water, whereas the French royalty used nothing less than fabrics with lace and silk. The hemp leaf was the most common of the materials used by the rich and powerful. 4. Joseph C. Gayetty was the first to market the toilet paper in 1857. The original product consisted of sheets of paper moistened with aloe vera, called "Gayetty’s medicinal paper", a real luxury for the most hedonistic. The new product, sold at an exhorbitant price, was marketed under a visionary slogan: "The greatest need of our era, Gayetty’s medicinal roll for bathing".
Historiska kuriosa om toalettpapper (Del I) 1. Innan man uppfann toalettpapper använde man olika material: sallad, trasor, fruktskal, gräs, kokosblad och majs. De gamla grekerna rengjorde sig med bitar av lera och stenar, medan romarna använde svampar indränkta i saltvatten bundna vid en pinne. Inuiterna för sin del valde mossa på sommaren och snö på vintern, och folk från kustområdena fann lösningen med snäckskalen och algerna. 2. De första som tillverkade och använde toalettpapper var kineserna, som redan på 11-talet f.Kr. formgav ett papper vars huvudsakliga användning var intimhygien. Flera århundraden senare (någon gång på1500-talet) utmärkte sig kinesernas papper för sin stora storlek (en halv meter breda och 90 cm långa). Utan tvekan var dessa papper formgivna för att användas av kejsare och deras hov. 3. Den personliga hygienen för olika samhällsklasser var väl avgränsad. De gamla romarna av förmögen klass använde ull väl indränkt i rosenvatten, medan de franska kungligheterna använde, inget mindre än tyg med spets och siden. Hampablad var det vanligaste av materialen som användes av de rika och mäktiga. 4. Joseph C. Gayetty var den första att marknadsföra toalettpapper år 1857. Originalprodukten bestod av ark med papper fuktat med aloe, kallat ”Gayettys medicinska papper” en riktig lyx för de mest njutningslystna”. Den nya produkten, till ett oöverkomligt pris, marknadsfördes under en visionär slogan: ”det största behovet i vår tidsålder är, Gayettys medicinska papper för badrummet”.