ГАМЕЛЬНСКИЙ КРЫСОЛОВ Давным-давно в городе Гамельне, где все люди жили счастливо, однажды случилось нашествие крыс. Эти вроде безобидные, но неприятные животные наводнили все улицы и забегали в дома. Главной проблемой было то, что крысы сожрали весь урожай, и жители боялись, что им вскоре будет нечего есть. Поэтому бургомистр назначил большую награду тому, кто избавит город от крыс. Среди прочих, нашелся флейтист, который пообещал покончить с крысиным племенем. Бургомистр согласился, и крысолов начал играть на своей дудочке. Заслышав чарующую мелодию, крысы, одна за другой, стали выходить из домов и пошли вслед за крысоловом, который потихоньку уходил все дальше и дальше от города, пока не завел крыс в реку, где они все и утонули. Тогда крысолов вернулся в город, чтобы получить обещанное вознаграждение. Вот только бургомистр и его помощники решили не платить тому, кто помог им избавится от полчища крыс. Разозлился крысолов и снова заиграл на дудочке, только на этот раз за ним последовали не крысы, а дети со всего города. И задуманное удалось: как ни звали родители своих детей, дети не обращали на них никакого внимания. В конце концов, крысолов увел детей далеко-далеко, в страну, где все они могли играть, петь и танцевать сколько угодно. И город остался без детей, а его все жители погрузились в печаль. Это послужило хорошим уроком как бургомистру, так и всем горожанам.
Råttfångaren I Hameln Det var en gång en stad som hette Hameln, där levde alla invånarna lyckliga, tills det kom en invasion av råttor som fyllde alla gator och hus med dessa harmlösa men obehagliga djur. Det största problemet med råttorna är att de gör slut på all gröda och folk var rädda för att vara utan reserver för de kommande månaderna. Därför erbjöd borgmästaren en stor summa pengar till den person som lyckas med att få bort alla råttor. Av dem som dök upp utmärkte sig en flöjtist, som lovade att få stopp på invasionen. Borgmästaren godkände honom och flöjtisten började spela på sin flöjt för att försöka locka till sig råttorna. Strax efter att han börjat spela sin vackra melodi började en och en av byns alla råttor följa honom på ett sätt så de avlägsnade sig långsamt från staden tills de kom till en flod där alla slutade på flodbotten. Så kom flöjtisten tillbaks till byn för att inkassera sin rejäla belöning. Saken är den att borgmästaren och hans följeslagare, som inte längre hade problemet, bestämde sig för att inte betala denna goda man som hjälpt dem få bort den här farliga farsoten med råttor. Detta gjorde att flöjtisten blev arg och bestämde sig för att börja spela på flöjten igen, men vid detta tillfälle var de som följde honom inte råttorna utan byns barn. Och så snart han tänkt det ut utförde han det: Hur mycket föräldrarna än ropade på sina små, så struntade de i dem. Slutligen, lyckades han ta med sig dem mycket långt bort till ett land där de kunde leka, sjunga och dansa så mycket de ville. Så kom det sig att byn blev utan barn, det fyllde befolkningen med sorg. Detta lärde såväl borgmästaren som byborna en rejäl läxa.