The Puss in Boots The young son of a miller lamented his fate, for in addition to being left without a father, for his inheritance, he only received a gray cat. -“If you get a pair of boots and a hat for me” -one day the cat told his surprised owner- “you will see in a short time all the things I can do for you”. With a sack and a carrot the cat prepared a trap and caught a fat and chubby rabbit. Later, he presented himself in front of the King: “Majesty”, - the cat informed him -, “my master sends you this rabbit. One of the thousands all along his fields”. It seemed incredible to the Monarch how well a cat expressed himself. -And how did you say your master is called? -The Marquis of Carabas! – the cat proudly answered. One day, the Puss in Boots said to his master: -Master, you must marry the king's daughter. -And how could a poor man like me marry a princess? -Follow my instructions: Today at twelve o'clock you must get into the river and be quiet. The boy understood nothing, but obeyed. The cat knew that everyday at twelve o’clock the King used to pass in his chariot by the bridge over the river. When he saw the carriage appear, the cat came out of his hiding-place screaming: -Help! My Lord the Marquis of Carabas has been assaulted by thieves! They took advantage of his bathing time and stole his clothes! The king inmediately reacted and and asked his servants to dress the Marquis of Carabas with the richest clothes. Glad and happy, they all returned to the palace, where the monarch decided to marry him with his only daughter, Princess Florlinda. And so it was how the Puss in Boots, with his wit, managed to make his master a whole prince. To show his gratitude, being already a king, the Marquis named his cat "Great Chamberlain", who is, after his majesties, the one with most authority in the kingdom.
Mästerkatten I Stövlar Den lille sonen till en mjölnare beklagade sitt öde, för förutom att ha blivit lämnad utan far, hade han av hela arvet fått en grå katt. Om du skaffar mig ett par stövlar och en hatt – sa katten en dag till sin förvånade ägare -, kommer du inom kort att se alla saker jag kan göra för dig. Med en säck och en morot förberedde katten en fälla och fångade en tjock och fet kanin. Sedan, presenterade han sig för kungen. – Ers majestät- meddelade katten honom-, min husbonde skänker er denna kanin, en av de tusen som finns på hans fält. Det förefäll monarken otroligt så bra en katt uttryckte sig. -Och vad sa du att din husbonde heter? -Markisen av Carabas! -svarade katten med stolthet. En dag sa Mästerkatten i stövlar till sin ägare: -Husbonde, du måste gifta dig med kungens dotter. -Och hur skulle en fattig som jag kunna gifta sig med en prinsessa? -Följ mina instruktioner: idag prick klockan tolv måste du vara vid floden och hålla dig tyst. Pojken förstod inget, men lydde. Katten visste att kungen hade som vana att varje dag prick klockan tolv på förmiddagen passera med sin kaross över bron som gick över floden. När han såg att karossen dök upp kom katten fram från gömställe skrikandes: -Hjälp! Min herre markisen av Carabas har blivit rånad av några rövare! De utnyttjade att han badade och har stulit precis alla hans kläder. Kungen kunde inte reagera fort nog med beordra sina tjänare att klä markisen av Carabas i de mest utsökta kläder. Glada och nöjda återvände alla till palatset, där monarken bestämde att låta gifta bort sin enda dotter, prinsessan Florinda med honom. Så hände det sig att Mästerkatten i stövlar, genom sin påhittighet, lyckades med att göra sin husbonde till riktig prins. Till tack, nu som kung, gav den tidigare markisen sin katt titeln ”gran chamerlan”, som efter majestäten, är den som bestämmer mest i riket.