The importance of children’s tales In a world where parents are busier and it’s often hard for them to find enough time to read a story to children, knowing the benefits of this simple activity can motivate them to look for the time they need in their busy schedules. Why is it so important to read children's stories to the little ones? They stimulate their imagination, thanks to the fantasy and magic that they awaken. Also the language, adding words and new expressions to their vocabulary. The ties between parent and child will be stronger, as they will have spent the end of the day together, they will have laughed at the same jokes and be surprised by the same events. They will prepare for the hardships of life and learn, through these stories full of animals and fictional characters, that it is in our hands to fight against these events. They will learn the value of being good. In children's tales there are always good and bad characters, and the good ones always win while bad guys always lose. The little ones will come to this conclusion. They will learn different morals. It is always helpful for parents to ask their children what they have learned from each story. And why not, what better way to acquire the passion for reading than reading when young?
Betydelsen av barnsagor I en värld där föräldrarna hela tiden är alltmer upptagna har de ofta svårt att hitta tillräckligt med tid till att läsa en saga för barnen, att känna till vinsterna med denna enkla aktivitetet kan vara skäl för dem att hitta den tid som fattas i sina välfyllda agendor. Varför är det så viktigt att läsa sagor för barnen? Deras föreställningsförmåga stimuleras, tack vare den fantasi och magi som väcks. Även språket, genom att ord och nya uttryck läggs till deras ordförråd. Banden blir mycket starkare, eftersom kontakten som binder samman en förälder med sitt barn stärks, för de tillbringar slutet av dagen tillsammans, skrattar åt samma skämt och förvånas över samma händelser. De förbereds för svårigheterna i livet och lär sig tack vara dessa historier, fulla av djur och fiktiva figurer, att det ligger i våra händer att kämpa mot dessa faror. De lär sig värdet av att vara goda. I sagorna finns det alltid goda och onda, och de goda vinner alltid medan de onda alltid förlorar. De små kommer fram till denna slutsats. De lär sig olika värderingar. Det är alltid värdefullt att föräldrarna frågar sina barn vad de har lärt sig av varje saga. Och varför inte, finns det ett bättre sätt att tillägna sig passionen för läsning än att läsa från barndomen?