ВАЖНАЯ РОЛЬ СКАЗОК В мире, где взрослые с каждым днем заняты все больше и часто не находят время, чтобы почитать сказку своему ребенку, понимание важности этого простого занятия может мотивировать родителей найти это недостающее время в своем плотном графике. Почему же так важно читать сказки нашим детям? Истории, полные волшебства и фантазии, развивают воображение, а также обогащают речь, добавляя новые слова и выражения в детский словарный запас. Проводя вечера за совместным чтением, смеясь над одними и теми же шутками и удивляясь вместе сказочным событиям, вы укрепите связь со своим ребенком. Дети подготовятся к жизненным трудностям и, на примере героев сказок, зверушек и вымышленных персонажей, поймут, что в наших силах справиться с неприятностями. Узнают, что важно быть хорошим. В сказках всегда есть положительные и отрицательные герои, а добро всегда побеждает зло. И, слушая сказки, малыши придут к этому выводу. Из сказок дети извлекают уроки нравственности. Хорошо, если вы спросите ребенка, что важного он узнал из той или иной сказки. И безусловно, что лучше привьёт ребенку любовь к книгам, чем чтение с самого раннего детства?
Betydelsen av barnsagor I en värld där föräldrarna hela tiden är alltmer upptagna har de ofta svårt att hitta tillräckligt med tid till att läsa en saga för barnen, att känna till vinsterna med denna enkla aktivitetet kan vara skäl för dem att hitta den tid som fattas i sina välfyllda agendor. Varför är det så viktigt att läsa sagor för barnen? Deras föreställningsförmåga stimuleras, tack vare den fantasi och magi som väcks. Även språket, genom att ord och nya uttryck läggs till deras ordförråd. Banden blir mycket starkare, eftersom kontakten som binder samman en förälder med sitt barn stärks, för de tillbringar slutet av dagen tillsammans, skrattar åt samma skämt och förvånas över samma händelser. De förbereds för svårigheterna i livet och lär sig tack vara dessa historier, fulla av djur och fiktiva figurer, att det ligger i våra händer att kämpa mot dessa faror. De lär sig värdet av att vara goda. I sagorna finns det alltid goda och onda, och de goda vinner alltid medan de onda alltid förlorar. De små kommer fram till denna slutsats. De lär sig olika värderingar. Det är alltid värdefullt att föräldrarna frågar sina barn vad de har lärt sig av varje saga. Och varför inte, finns det ett bättre sätt att tillägna sig passionen för läsning än att läsa från barndomen?