Goldilocks Once upon a time there were three bears who lived in a house in the middle of a forest. One day, Mummy bear cooked a delicious porridge for breakfast. As it was very hot, Daddy bear suggested taking a walk in the forest as it cooled down. Near the Woods lived Goldilocks, who was a naughty little girl. That day she went for a walk and when she walked past the house, and saw the door open, she was curious to see what was inside. She had just entered, when she found three bowls of porridge : “Too hot, too cold and just right”, so she ate the smallest, which was warm. Then she felt cold, so Goldilocks approached the chimney, where there were three chairs: “Too high, too wide and just right”, so she sat down in the smallest: CRACK! The chair broke under her weight. Since she was tired, she went to lie down in a bed: “Too hard, too soft and just right”, so finally she fell asleep in the smallest. The family of bears came back to the house after their walk and, when they found the house in such a mess, they got very angry. The Little bear cried when he saw that someone had eaten his porridge and had broken his chair. The three bears went upstairs to the room looking for who could be responsible and the Little bear suddenly shouted:-Someone is sleeping in my bed! Then the girl woke up, and seeing the three bears so angry, she felt so frightened, that she jumped out of bed and ran nonstop through the forest until she found the way home, where her mother was waiting for her. From then on, Goldilocks never came into anyone's house again without first asking for permission.
Guldlock Det var en gång tre små Björnar som bodde i ett hus mitt i skogen. En dag kokade Mamma Björn en god soppa till frukost. Eftersom den var mycket varm föreslog Pappa Björn att de skulle ta en promenad i skogen medan den svalnade. Nära skogen, bodde Guldlock, som var en mycket odygdig flicka. Den här dagen gick hon ut för att promenera och gick förbi det lilla huset, och när hon såg att dörren var öppen, blev hon nyfiken på vad som fanns inuti. När hon kom in hittade hon tre tallrikar med soppa: en var brännhet, en annan var iskall, så hon åt upp den minsta, som var ljummen. Sedan kände Guldlock sig frusen så hon gick fram till öppna spisen, där fanns det tre stolar. En var för stor, en annan alltför bred, så hon satte sig på den minsta. CRACK! Stolen gick sönder under hennes tyngd. Eftersom hon var trött gick hon för att lägga sig i en säng. Den stora var mycket hård, den mellanstora var mycket mjuk, så hon somnade i den minsta. Björnfamiljen gick in i huset efter sin promenad, och när de fann huset i en röra, blev de mycket arga. Den lilla björnen grät när han såg att någon ätit upp hans soppa och haft sönder hans stol. De tre björnarna gick upp till rummet och sökte efter den som kunde vara den skyldige och den lilla björnen skrek plötsligt: -Någon sover i min säng! Då vaknade flickan, och när hon såg de tre så arga Björnarna, blev hon så rädd, att hon hoppade ur sängen och sprang genom skogen utan att stanna tills hon fann stigen till sitt hus, där hennes mamma väntade på henne. Från den stunden, gick Guldlock aldrig mer in i någons hus utan att fråga om lov.