The Three Little Pigs Together with their parents, three little pigs had grown cheerfuly in a hut in the forest. As they became older, their parents decided that it was time for them to build their own houses. The first piggy, the idler of the family, decided to make a house of hay. In a minute the hut was already made. And then he went to sleep. The second piggy, a glutton, preferred to make the wooden hut. It didn't take long to build it. And then he went to eat some apples. The third little piggy, very hardworking, decided to build a house of bricks and cement. It would take longer to build it, but would be much safer. After a busy day, the house was beautiful. It didn't take long for a hungry wolf to appear, who saw how fragile the first house was. Then he came up and said: – Open the door! Little piggy, little piggy, let me in or I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow your house down! As the little piggy did not open it, he huffed and he puffed and he blew the house down. The little piggy, trembling with fear, ran out and went into his brother's wooden house. The wolf followed him. And in front of the second house, he knocked at the door, and said: – Open the door! Little piggy, little piggy, let me in or I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow your house down! But the second piggy did not open it and although the wooden house withstood much more than the house of hay, in the end was also blown away in the air. Frightened, the two little pigs ran away and entered the brick house of their other brother. But, as the wolf was determined to eat them, he knocked on the door and shouted: – Open the door! Little piggy, little piggy, let me in or I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow your house down! And the hard working pig said to him: "No, not on the hair of my chinny chin chin, I will not let you in!” So he huffed and he puffed, but the house wasn’t blown down. The house was very strong and sturdy. The wolf was almost out of breath. After going round and round the house, and finding no place to go in, he thought of climbing up the roof and sliding down the chimney. He was determined to enter the house and eat the three little pigs at any cost. But what he didn't know is that at the bottom of the chimney there was a cauldron of boiling water. So when the wolf fell down from the chimney, he ended up burning himself with the boiling water. He screamed terribly loud, ran away and never showed up again. Thus, the piglets were able to live in peace. And both the idler and the glutton learned that only with hard work you can get things done and decided to build a house of bricks and cement as well.
Tre Små Grisar Tre små griskultingar hade glada vuxit upp hos sina föräldrar i en stuga i skogen. Nu när de var större bestämde deras föräldrar att det var dags att var och en byggde sitt eget hem. Den första lilla grisen, den lata i familjen, bestämde sig för att bygga ett halmhus. På en minut blev hyddan klar. Och sedan la han sig och sov. Den andra lilla grisen, den glupska, föredrog att göra stugan av trä. Det tog inte lång tid att bygga den. Och sedan gick han och åt äpplen. Den tredje lilla grisen, den flitiga, bestämde sig för att bygga sig ett hus av tegelstenar och cement. Det tog längre tid att bygga det, men det skulle vara mer skyddat. Efter en dag med mycket jobb blev huset väldigt fint. Det dröjde inte länge förrän en utsvulten varg dök upp, när han såg det bräckliga huset som är det första gick han fram och sa: -Öppna dörren! Öppna dörren annars kommer jag att frusta och blåsa tills ditt hus rasar ihop. Eftersom den lilla grisen inte öppnade blåste vargen med kraft och halmhuset kollapsade. Den lilla grisen, som skakade av rädsla, sprang iväg och in i broderns trähus. Vargen följde efter. Och framför det andra huset knackade han på dörren och sa: -Öppna dörren! Öppna dörren annars kommer jag att frusta och blåsa tills ditt hus rasar ihop. Men den andra lilla grisen öppnade inte och även om trästugan tålde mycket mer än halmhuset flög även det till slut i luften. Uppskrämda sprang de två små grisarna iväg och in i sin brors hus av tegelsten Men, eftersom vargen var fast besluten att äta upp dem, knackade han på dörren och skrek: -Öppna dörren! Öppna dörren annars kommer jag att frusta och blåsa tills ditt hus rasar ihop. Och den flitiga lilla grisen svarade: -Blås hur du vill, men jag öppnar den inte! Då blåste och blåste vargen med all sin kraft, men huset rörde sig inte. Huset var mycket starkt och tåligt. Vargen tappade nästan andan. Efter att ha gått varv på varv runt huset och inte hittat någonstans att gå in, funderade han på att klättra upp på taket och glida nerför skorstenen. Han var fast besluten att på något sätt komma in i huset och äta upp de tre små grisarna. Men det han inte visste var att vid slutet av skorstenen fanns en gryta med kokande vatten. Och när vargen gled nerför skorstenen hamnade han i det heta vattnet och brände sig. Han gav till ett enormt skrik och sprang ut och har aldrig mer kommit tillbaks och visat sig där. Så de tre små grisarna kunde leva i lugn och ro. Och såväl den lata som den glupska lärde sig att endast med arbete uppnår man saker och bestämde sig för att de också skulle bygga sig ett hus av tegelsten och cement.