La fruta más apestosa del mundo: el Durián (Parte I) La fruta es un alimento que no puede faltar en la dieta de todas las personas del mundo. Todas las frutas tienen nutrientes y vitaminas que necesitamos para nuestra salud y para que las comamos, la naturaleza es sabia y se ha centrado en hacer que estos alimentos tengan un buen aspecto por fuera y por dentro, así nos resultan atractivos y nos los comemos con gusto para poder beneficiarnos de todos sus nutrientes. Pero la naturaleza se olvidó de hacer atractiva a una de todas sus frutas, el durián, la fruta más apestosa del mundo. Si una fruta es apestosa lo último que querremos las personas es comérnosla, ¡ni tan siquiera querremos tenerla cerca nuestra! Un alimento maloliente o con mal aspecto no nos lo podremos comer, porque nuestro instinto nos dirá que es peligroso para nuestra salud y que quizá nos estemos poniendo en peligro. Si has paseado por algún mercado en Bangkok, Kuala Lumpur o Singapur (entre otras ciudades), y has notado un intenso olor a animal muerto (aunque algunos dicen que huele más a excrementos), seguro que has pasado cerca de un puesto de frutas donde vendían el infame durián. En realidad es infame para los incautos turistas que se animan a probarlo, porque en realidad es conocido en todo el sudeste asiático como el rey de las frutas. ¿Cómo es esta fruta tan peculiar? Algunos lo describen como: ‘Es como comerse una crema de vainilla en una letrina, y su olor se puede describir como excremento de cerdo, barniz y cebollas, todo mezclado con un calcetín sudado’. El durián crece en los árboles conocidos como durio y se encuentra presente en todo el sudeste asiático, aunque es una fruta nativa de Indonesia, Malasia y Brunei. Es una fruta fácil de reconocer, no sólo por su intenso olor, sino por su aspecto. De considerable tamaño (hasta 30cm. de largo), tiene forma alargada o redondeada y está cubierto por espinas. De hecho su nombre viene del malayo “duri”, que significa espina. La pulpa del durián es carnosa y de un color entre amarillento y anaranjado, de sabor dulce, aunque de aroma difícil de soportar.
Den mest illaluktande frukten i världen: Durian (Del I) Frukten är ett födoämne som inte bör saknas i kosten för någon människa i världen. Alla frukter har näringsämnen och vitaminer som vi behöver för vår hälsa och därför äter vi dem, naturen är klok och har sett till att dessa födoämnen ser bra ut utanpå och inuti, så vi finner dem tilltalande och äter dem med nöje för att kunna få nytta av alla dess näringsämnen. Men naturen glömde att göra en av alla dess frukter lockande, durian, den mest illaluktande frukten i världen. Det sista vi människor vill är att äta en frukt om den stinker, vi vill inte ens ha den nära oss! Ett livsmedel som är illaluktande eller har dåligt utseende kan vi inte äta, eftersom vår instinkt säger oss att den är farlig för vår hälsa och att den kanske utsätter oss för fara. Om du har gått igenom en marknad i Bangkok, Kuala Lumpur eller Singapore (bland andra städer), och har känt en intensiv lukt av dött djur (även om vissa säger att det luktar mer spillning), har du säkert passerat en plats där de säljer den ökända frukten durian. Egentligen är det skamligt för de inte ont anande turister som uppmanas att prova den på grund av att den faktiskt är känd i hela Sydostasien som kungen av frukter. Hurdan är denna säregna frukt? Några beskriver den som: ”Det är som att äta en vanilj kräm i en latrin, och dess lukt kan beskrivas som avföring från svin, lack och lök, allt blandat med en svettig strumpa”. Durian växer på träd med namnet durio och finns i hela södra Asien, även om den ursprungligen är en frukt från Indonesien, Malaysia och Brunei. Det är en frukt som är lätt att känna igen, inte bara för dess intensiva doft, utan också för dess utseende. Den är stor (upp till 30 cm), har avlång eller rundad form och är täckt med taggar. I själva verket kommer dess namn från den malaysiska ”duri”, som betyder tagg. Fruktmassan är köttig och har en färg mellan gulblek och brandgul, med söt smak även om doften är svår att stå ut med.