The most stinky fruit in the world: The Durian (Part I) The fruit is a food that cannot be missed in the diet of all the people of the world. All fruits have nutrients and vitamins that we need for our health and to eat them, nature is wise and has focused on making this food look good on the outside and inside, so it is attractive to us and we eat it with pleasure in order to be able to benefit from all of its nutrients. But nature forgot to make attractive one of all its fruits, the durian, the most stinky fruit in the world. If a fruit is stinky, the last thing people will ever want to do is to eat it, we will not even want to have it near us! We cannot eat smelly or bad-looking food because our instinct will tell us that it is dangerous for our health and might be putting ourselves in danger. If you have wandered around a market in Bangkok, Kuala Lumpur or Singapore (among other cities), and have noticed an intense smell of dead animal (although some say it smells more like excrements), you must have passed near a fruit stand where they sold the dreadful durian. It is actually disgusting for the unwary tourists who are encouraged to try it, as it is actually known throughout Southeast Asia as the King of Fruits. What does this peculiar fruit look like? Some describe it as: 'It's like eating a vanilla icecream in a latrine, and its smell can be described as pork excrement, varnish and onions, all mixed up with a sweaty sock”. The durian grows in trees known as Durio and is present throughout Southeast Asia, although it is a native fruit from Indonesia, Malaysia and Brunei. It is an easy-to-recognize fruit, not only for it’s intense smell, but for its appearance. It is of considerable size (up to 30cm. long), it has an elongated or rounded shape and it is covered by thorns. In fact it’s name comes from the Malay "Duri", which means “thorn”. The pulp of the durian is fleshy and of a colour between yellowish and orange, of sweet flavour, but of a difficult to bear aroma.
Den mest illaluktande frukten i världen: Durian (Del I) Frukten är ett födoämne som inte bör saknas i kosten för någon människa i världen. Alla frukter har näringsämnen och vitaminer som vi behöver för vår hälsa och därför äter vi dem, naturen är klok och har sett till att dessa födoämnen ser bra ut utanpå och inuti, så vi finner dem tilltalande och äter dem med nöje för att kunna få nytta av alla dess näringsämnen. Men naturen glömde att göra en av alla dess frukter lockande, durian, den mest illaluktande frukten i världen. Det sista vi människor vill är att äta en frukt om den stinker, vi vill inte ens ha den nära oss! Ett livsmedel som är illaluktande eller har dåligt utseende kan vi inte äta, eftersom vår instinkt säger oss att den är farlig för vår hälsa och att den kanske utsätter oss för fara. Om du har gått igenom en marknad i Bangkok, Kuala Lumpur eller Singapore (bland andra städer), och har känt en intensiv lukt av dött djur (även om vissa säger att det luktar mer spillning), har du säkert passerat en plats där de säljer den ökända frukten durian. Egentligen är det skamligt för de inte ont anande turister som uppmanas att prova den på grund av att den faktiskt är känd i hela Sydostasien som kungen av frukter. Hurdan är denna säregna frukt? Några beskriver den som: ”Det är som att äta en vanilj kräm i en latrin, och dess lukt kan beskrivas som avföring från svin, lack och lök, allt blandat med en svettig strumpa”. Durian växer på träd med namnet durio och finns i hela södra Asien, även om den ursprungligen är en frukt från Indonesien, Malaysia och Brunei. Det är en frukt som är lätt att känna igen, inte bara för dess intensiva doft, utan också för dess utseende. Den är stor (upp till 30 cm), har avlång eller rundad form och är täckt med taggar. I själva verket kommer dess namn från den malaysiska ”duri”, som betyder tagg. Fruktmassan är köttig och har en färg mellan gulblek och brandgul, med söt smak även om doften är svår att stå ut med.