The most stinky fruit in the world: The Durian (Part II) People who want to eat it have to do it by holding their breath because the stench is so unbearable for some of them. So strong is its smell that it is banned in many airports, hotels and public transports throughout all of Southeast Asia. It's definitely a unique experience you can't miss, because once you smell the durian for the first time, you'll always remember it. Although this fruit has the shell intact and unopened, it has such a powerful stench that some people cannot stand it. You can smell it at a distance. On the contrary, there are a small minority of people who love the smell and taste of the fruit. It seems that the fruit can raise love in some people but deadly hatred in others. There are people who eat the inside of the fruit raw, but there are also those who prefer to eat it cooked. The interior of the durian can also be used to flavour a number of dishes from Southeast Asia, and is even used to make traditional sweets. There are also people who feel great devotion to this fruit because it is also used for traditional Asian medicine as it is useful as an anti-inflammatory drug to lower a fever and even as a powerful aphrodisiac. Why does it smell so bad? This fruit smells so bad because it is a mixture of different chemicals that makes it produce this strong smell. The compounds are identified in chemical formulas very different from each other (there are about 50 chemical compounds in total). It is interesting that individually none of the chemical compounds seem to have anything to do with the unpleasant smell of this fruit, but various smells combine with each other and result in a disgusting thing. The smell that exudes is between fresh, fruity, metallic, burnt, roasted onion, blue cheese, garlic, honey. However, each person who smells it adds something different depending on the perception of each one. All this makes people feel authentic devotion to this fruit, or the opposite... they feel repulsion and cannot even approach it!
Den mest illaluktande frukten i världen: Durian (Del II) Människor som vill äta den måste hålla andan eftersom stanken är outhärdlig för vissa. Lukten är så stark att den är förbjuden på många flygplatser, hotell och kollektivtrafik i hela Sydostasien. Det är verkligen en unik upplevelse som du inte får missa, för när du luktat på durian för första gången, kommer du alltid att minnas den. Denna frukt har även om skalet är intakt och den är oöppnad, en så kraftig stank att många människor inte kan uthärda den. Den kan lukta på avstånd. Däremot, finns det en liten minoritet av människor som tycker om lukten och smaken av frukten. Det verkar som om frukten kan väcka kärlek hos vissa människor men förskräcklig avsky hos andra. Det finns människor som äter fruktköttet i rå form, men det finns också de som föredrar att äta den kokt. Durians fruktkött kan också användas för att smaksätta en rad rätter från Sydostasien, och används även för att göra traditionella sötsaker. Det finns också människor som känner sig andäktiga inför denna frukt som även används för traditionell asiatisk medicin, eftersom den verkar antiinflammatoriskt, febernedsättande och även som ett kraftfullt afrodisiakum. Varför är den så illaluktande? Frukten luktar så illa för att den är en blandning av olika kemiska produkter som tillsammans alstrar denna starka lukt. Föreningarna identifieras med mycket olika kemiska formler sinsemellan (det är totalt ett 50-tal kemiska föreningar). Det är intressant att ingen av de kemiska föreningarna individuellt verkar ha något att göra med den obehagliga lukten hos denna frukt, men mellan dem förenas olika dofter och förvandlas till något äckligt. Lukten som avges är frisk, fruktig, metallisk, bränd, rostad lök, ädelost, vitlök, honung... och alla som luktar på den tillför något olika beroende på uppfattningen hos var och en. Allt detta gör att människor känner en äkta förtjusning till denna frukt, eller tvärtom... de känner motvilja och de kan inte ens komma nära.