Einstein’s Chauffeur It is said that in the 1920s, when Albert Einstein was beginning to be known for his theory of relativity, he was frequently asked by universities to give lectures. As he did not like to drive even though his car was very comfortable to go to the lectures, he therefore decided to hire a chauffeur. After several days of travel, Einstein told the driver how boring it was to repeat the same thing over and over again. "If you want", said the chauffeur, "I can replace you for one night. I've heard your lecture so many times, that I can recite it word for word". Einstein took to the floor and before getting to the next venue they exchanged their clothes and Einstein got behind the wheel. They came to the room where the conference was going to be held and as none of the scholars present knew Einstein, the trick was not found out. The driver gave the lecture he had heard Einstein repeat so many times. At the end of the lecture, a professor in the audience asked him a question. The chauffeur had no idea what the answer could be, however he had a blow of inspiration and replied: "The question that you are asking me is so simple, I will let my driver, who is at the end of the room, answer it"
Einsteins chaufför Det sägs att på 1920-talet, när Albert Einstein började bli känd för sin relativitetsteori, var han ofta efterfrågad vid universiteten för att ge föreläsningar. Eftersom han inte tyckte om att köra och bilen utan tvekan var mycket bekväm för hans förflyttningar, anställde han en chaufför. Efter flera dagars resa kommenterade Einstein till chauffören hur tråkigt det var att upprepa samma sak om och om igen. ”Om du vill”, sa chauffören, ” kan jag ersätta dig för en kväll. Jag har hört er konferens så många gånger, att jag kan recitera den ordagrant ”. Einstein tog honom på orden och innan de kom till nästa ställe hade de bytt kläder med varandra och Einstein satt vid ratten. De kom till salen där konferensen skulle hållas och eftersom ingen av de närvarande akademikerna visste vem Einstein var upptäckte de inte bedrägeriet. Chauffören framförde konferensen som han hade hört så många gånger av Einstein. Slutligen ställde en professor i publiken en fråga till honom. Chauffören hade ingen aning om vad svaret kunde vara, men fick en genial ingivelse och svarade: ”Den fråga som ni ger mig är så enkel att jag kommer att låta min chaufför, som ni hittar längst bak i salen, besvara den”.