Шофёр Эйнштейна Рассказывают, что в 20-х годах, когда Альберт Эйнштейн стал знаменитым благодаря своей теории относительности, его часто приглашали на конференции в различные университеты. Эйнштейну не нравилось самому водить машину, но в то же время машина была удобна для поездок. Поэтому он нанял водителя. После нескольких дней путешествий Эйнштейн упомянул своему водителю, как скучно повторять одно и то же снова и снова. "Если хотите", - сказал водитель, - "я могу вас когда-нибудь заменить. Я столько раз слышал вашу речь на конференции, что могу пересказать её слово в слово." Эйнштейн согласился, и ещё до приезда на очередную конференцию они поменялись одеждой и Эйнштейн сел за руль. Поскольку никто из присутствующих лично не знал Эйнштейна, обман не был раскрыт. Водитель успешно повторил речь, которую он слышал много раз. А в конце один из присутствующих профессоров задал ему вопрос. Шофёр понятия не имел, как на него ответить, но не растерялся и сказал: "Ваш вопрос настолько прост, что я попрошу моего водителя, который находится здесь, в конце зала, на него ответить".
Einsteins chaufför Det sägs att på 1920-talet, när Albert Einstein började bli känd för sin relativitetsteori, var han ofta efterfrågad vid universiteten för att ge föreläsningar. Eftersom han inte tyckte om att köra och bilen utan tvekan var mycket bekväm för hans förflyttningar, anställde han en chaufför. Efter flera dagars resa kommenterade Einstein till chauffören hur tråkigt det var att upprepa samma sak om och om igen. ”Om du vill”, sa chauffören, ” kan jag ersätta dig för en kväll. Jag har hört er konferens så många gånger, att jag kan recitera den ordagrant ”. Einstein tog honom på orden och innan de kom till nästa ställe hade de bytt kläder med varandra och Einstein satt vid ratten. De kom till salen där konferensen skulle hållas och eftersom ingen av de närvarande akademikerna visste vem Einstein var upptäckte de inte bedrägeriet. Chauffören framförde konferensen som han hade hört så många gånger av Einstein. Slutligen ställde en professor i publiken en fråga till honom. Chauffören hade ingen aning om vad svaret kunde vara, men fick en genial ingivelse och svarade: ”Den fråga som ni ger mig är så enkel att jag kommer att låta min chaufför, som ni hittar längst bak i salen, besvara den”.