El Tiburón Blanco En el mundo hay más de 360 especies o tipos de tiburones, algunos de ellos muy grandes, mientras que otros son bastante pequeños (no más de 15 centímetros); pero no te dejes engañar, pues algunos tiburones, aunque son enormes, son inofensivos. El gran tiburón blanco vive en aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos del mundo. Su cuerpo es grande y robusto, midiendo de 4 a 7 metros. A pesar de que el público general se horroriza solo con escuchar el nombre del gran tiburón blanco, lo cierto es que pocos saben que realmente este es un animal muy poco propenso a atacar seres humanos. De hecho, los especialistas comentan que tal vez la carne humana no les parezca muy apetitosa. ¿Cómo es posible determinar que no les gusta nuestra carne? Según los ictiólogos, la prueba de esto es que los tiburones sólo dan una dentada “de prueba” a los bañistas, sin repetir en casi ninguna ocasión. Es por ello que se cree que realmente este pez de sentidos tan agudos confunde a los seres humanos con otros animales que sí forman parte de su dieta como las focas. Por suerte para las personas atacadas, las dentadas del gran tiburón blanco no les cuesta la vida casi nunca. Sólo entra en peligro la vida de las personas en caso de que el sangrado que provoca la mordida no pueda ser controlado a tiempo. En estos casos, las personas que se encuentran alrededor deben proceder inmediatamente, porque el sangrado puede ser letal. Además, la sangre vertida puede atraer a otros tiburones que sí contemplen a los seres humanos como alimentos. Desde luego, el cine ha tenido mucho que ver a la hora de generar en la sociedad un miedo irracional alrededor de este gran escualo.
Den vita hajen I världen finns mer än 360 arter eller typer av hajar, några av dem är mycket stora, medan andra är ganska små (högst 15 centimeter); men låt dig inte luras, eftersom vissa hajar, även om de är enorma, är ofarliga. Vithajen lever i varma och tempererade vatten i nästan alla världens oceaner. Dess kropp är stor och kraftig, den mäter mellan 4 och 7 meter. Trots att allmänheten blir förskräckt bara genom att höra namnet på vithajen, är sanningen den att få människor vet att detta verkligen är ett djur som mycket osannolikt attackerar människor. I själva verket säger specialisterna att människokött kanske inte verkar så särskilt aptitretande. Hur är det möjligt att fastställa att de inte gillar vårt kött? Enligt iktyologerna är beviset på detta att hajarna bara sätter tänderna i de badande, ”ett test”, och upprepar det nästan aldrig. Det anses därför att denna fisk med så skarpa sinnen verkligen gör oss människor undrande och vi blandar ihop dem med andra djur som är en del av vår kost, till exempel sälar. Lyckligtvis för de människor som attackeras, kostar den stora vithajens tänder dem nästan aldrig livet. Människor är endast livshotade om blödningen som orsakats av bettet inte kan kontrolleras i tid. I dessa fall bör de människor som är i närheten agera omedelbart, eftersom blödningen kan vara dödlig. Blodsutgjutelsen kan dessutom locka andra hajar som säger ja till människor som mat. Självklart har filmen haft mycket att göra i att skapa en irrationell rädsla i samhället för denna stora haj.