The White Shark In the world there are more than 360 species or types of sharks, some of them very large, while others are quite small (no more than 15 centimeters); but don't be fooled, because some sharks, although they are huge, are harmless. The Great White Shark lives in warm, temperate waters from almost every ocean in the world. His body is large and sturdy, measuring 4 to 7 meters in length. Although the general public is horrified just to hear the name of the Great White Shark, the truth is that few know that this is actually an animal that is very rarely prone to attack humans. In fact, the scientists say that probably human flesh does not seem very appetising to them. How is it possible to determine that they do not like our flesh? According to the ichthyologists, the proof of this is that the sharks only give a "test" bite to swimmers, without repeating it in almost all cases. That is why it is believed that this sensitive fish confuses humans with other animals that are part of their normal diet, like seals. Luckily for the people attacked, the teeth of the Great White Shark hardly ever cost them their lives. Peoples’ lives can only be endangered if the bleeding that causes the bite cannot be controlled in time. In these cases, people nearby should try to stop the bleeding immediately, because the bleeding can be lethal. Additionally, spilled blood can also attract other sharks that do contemplate humans as food. Of course, the film industry is in many ways to blame for societies irrational fear of this great one.
Den vita hajen I världen finns mer än 360 arter eller typer av hajar, några av dem är mycket stora, medan andra är ganska små (högst 15 centimeter); men låt dig inte luras, eftersom vissa hajar, även om de är enorma, är ofarliga. Vithajen lever i varma och tempererade vatten i nästan alla världens oceaner. Dess kropp är stor och kraftig, den mäter mellan 4 och 7 meter. Trots att allmänheten blir förskräckt bara genom att höra namnet på vithajen, är sanningen den att få människor vet att detta verkligen är ett djur som mycket osannolikt attackerar människor. I själva verket säger specialisterna att människokött kanske inte verkar så särskilt aptitretande. Hur är det möjligt att fastställa att de inte gillar vårt kött? Enligt iktyologerna är beviset på detta att hajarna bara sätter tänderna i de badande, ”ett test”, och upprepar det nästan aldrig. Det anses därför att denna fisk med så skarpa sinnen verkligen gör oss människor undrande och vi blandar ihop dem med andra djur som är en del av vår kost, till exempel sälar. Lyckligtvis för de människor som attackeras, kostar den stora vithajens tänder dem nästan aldrig livet. Människor är endast livshotade om blödningen som orsakats av bettet inte kan kontrolleras i tid. I dessa fall bör de människor som är i närheten agera omedelbart, eftersom blödningen kan vara dödlig. Blodsutgjutelsen kan dessutom locka andra hajar som säger ja till människor som mat. Självklart har filmen haft mycket att göra i att skapa en irrationell rädsla i samhället för denna stora haj.