The car (1769) The first motor vehicle to be produced for commercial purposes was a three-wheeled car. This innovation was produced, in 1885, by the German engineer Karl Benz and had a petrol engine. Named “Motorwagen” (motor vehicle), the first units were produced by the inventor's company, the Benz & Co., in the German city of Manheim. With the cranking stat up system, this first car had a power of 0.8 hp, being able to reach 18 kilometres per hour. Some time later, a French company, called Panhard et Levassor, began its own production and sale of vehicles. In 1892, Henry Ford produced his first Ford in North America. The British took a bit longer compared to other European countries because of the Red Flag Law (1862). The legislation imposed on vehicles to travel only with one person in the front seat, holding a red flag as a warning sign. The Lanchester was the first English car. After the First World War, the manufacturers followed a cheaper production line. The cars here would be more compact and mass produced. Both Henry Ford, in the United States, and William Morris, in England, produced models such as Ford, Morris, and Austin. These cars came out of the factories at an impressive rate. Surprised by the result, later on other factories began to produce vehicles with the same system: mass production. This production system was known as Fordism.
Bilen (1769) Det första motordrivna fordonet som tillverkades för affärsändamål var en bil med tre hjul. Denna innovation tillverkades, 1885, av den tyske ingenjören Karl Benz och hade en bensinmotor. Den kallades motorwagen (motordrivet fordon) de första exemplaren tillverkades av uppfinnaren, Benz & Co, i den tyska staden Manheim. Med en konstruktion med vevstart hade denna första bil en potential på 0,8 hästkrafter och kunde komma upp till 18 km per timme. Någon tid därefter, började ett franskt företag, vid namn Panhard & Levassor sin egen tillverkning och försäljning av fordon. Och år 1892 tillverkade Henry Ford sin första Ford i Nordamerika. Engelsmännen fördröjdes lite i jämförelse med andra europeiska länder på grund av Lagen om röd flagga (1862). Lagstiftningen ålägger fordonen att färdas endast om en person fram håller i en röd flagga som varningstecken. Lancaster var den första engelska bilen. Efter första världskriget fortsatte fabrikanterna med en inriktning på billigare tillverkning, här skulle fordonen vara mer kompakta och serietillverkade. Såväl Henry Ford i USA som William Morris i England tillverkade modeller som Ford, Morris och Austin. Med dessa hade fabrikerna en imponerande marknad. Överraskade över resultatet började senare andra fabriker att tillverka fordon efter samma system: serietillverkning. Denna tillverkningsmetod blev känd som Fordismo.