The computer (1942) The computer is one of the most outstanding inventions of the twentieth century, and can even be considered as the most important one, since it iniciated a revolution in the storage, administration and use of data, as well as in the execution of large calculations at higher speed than that of the human brain. Computers truly became big investments in the last two decades of the twentieth century. But its history goes back more than 2500 years to the Abacus: a simple calculator made of beads and ropes, which is still used in certain parts of the world today. The difference between an old abacus and a modern computer seems to be vast, but the principle of making repetitive calculations faster than the human brain, is exactly the same. In 1833, a man named Charles Babbage invented all the parts that are now used in a modern computer. But it was only up to 120 years ago that the first ' modern ' computers were invented. Konrad Zuse was the inventor of the first computer in the world in 1936 and named it Z1. In 1939, he created the Z2, the first electro-mechanical computer in the world. This is how computers were born, and the first ones made around 1940, were the size of a big room and used lots of electricity. Can you imagine having a computer the size of a big room? How would you sit in front of it?
Datorn (1942) Datorn är en av de mest framstående uppfinningarna på 1900-talet och kan även anses vara den viktigaste, eftersom den startade en hel revolution i lagring, administration och användning av data, såsom utförande av stora beräkningar med en högre hastighet än den mänskliga hjärnan. Datorerna blev verkligen stora inversioner under de två sista decennierna på 1900-talet. Men dess historia går tillbaks mer än 2500 år till kulramen: en räknemaskin enkelt gjord av kulor och trådar, vilken fortfarande idag används i vissa delar av världen. Skillnaden mellan en gammal kulram och en dator verkar vara stor, men i princip – de gör repetitiva beräkningar snabbare än den mänskliga hjärnan – det är precis detsamma. År 1883 uppfann, en man vid namn Charles Babbage, alla delar som man nu använder i en modern dator. Men det var bara 120 år sen som man uppfann de första ”moderna” datorerna. Konrad Zuse var uppfinnaren av den första datorn i världen 1936 med namnet Z1. År 1939, skapade han Z2, den första elektromekaniska datorn i världen. Så föddes datorerna, och de första datorerna tillverkades omkring 1940 och hade en storlek som ett stort rum och de använde massor av elektricitet. Kan du föreställa dig att ha en dator i ett rums storlek? Hur skulle du sitta framför den?