Introduction In the world there are a few inventions without which our lives would not have been the same. In their time they changed history and provoked innovations that had important consequences for our society. Without them, the economy, science, medicine, transport and culture would not have evolved in the same way.
Introduktion I vår värld finns en del uppfinningar utan vilka vårt liv inte hade inte skulle ha utvecklats på samma sätt. När de kom ändrade de historien och påskyndade nyheter som hade betydande följder för de olika samhällena. Utan dessa hade varken ekonomin, vetenskapen, medicinen, transporterna eller kulturen utvecklats på samma sätt.