Dialogue II On the beach - Ayyy… ayyy… - What's the matter with you? - I think I have been stung by a jellyfish. - Oh! Come on, let's go to the first aid post. - Good morning boy. What happened to you? - I was in the water and suddenly I felt a very strong pain in my leg. I think I got stung by a jellyfish. It burns and itches a lot. - Let's see... yes, it's a jellyfish sting. It's very annoying, but don't worry because it's not serious. I'm going to clean up the whole area and apply a soothing cream. Try to protect it from the sun light for a couple of days, okay? - Okay. Thanks a lot. - Get better soon. See you later.
Dialog II På stranden - Ayyy… ayyy… - Vad har hänt dig? - Jag tror att en manet har stuckit mig - Oh! Kom, vi går till badvakten. - Hej grabben. Vad har hänt dig? - Jag var i vattnet och plötsligt kände jag en stark smärta i benet. Jag tror att en manet har stuckit mig. Det bränns och sticker mycket. - Låt oss se.... ja, det är ett stick av en manet. Det är mycket besvärande, men oroa dig inte för det är inte farligt. Jag ska göra rent hela området och sätta på en lugnande kräm. Försök att inte sola området under några dagar. - Okej. Tack så mycket - Hoppas du blir bättre snart. Hej då.