Phrases - Hi! - Can I have a beer, please? - Can I have two beers and a red wine? - One more, please - How much do I owe you? / The bill, please - What tapas do you have? - Can I have a menu please? - Do you have a menu of the day? - Is there a menu for Celiacs? - Excuse me, where's the toilet, please? - The bill, please - It’s all fine, thank you.
Fraser - Hej! - Kan du ge mig en fatöl, tack ? - Kan du ge mig två fatöl och ett glas rött vin? - En till, tack - Vad är jag skyldig? Notan, tack - Vad har ni för tapas? - Kan jag få en matsedel? - Har ni dagens rätt? - Har ni meny för glutenintoleranta? - Ursäkta, var är toaletten? - Notan, tack - Allt var mycket bra, tack.