Dialogue I Problems with the sink. - Good morning, I'm the plumber. Sorry I’m late, but there was a lot of traffic in the center... what's the problem? - No problem. Look, the kitchen sink is totally blocked. I tried to unclog it with this product, but it’s done nothing… and I think it's worse now. - Sure, these products do not always work with big blockages. I'm going to have a look... Yes, I'm afraid it’s pretty clogged up. - Wow, is the repair going to be expensive? - No, I will use a special product and if everything goes well, I will not have to dismantle the entire drain pipe, which would be more expensive. -Thanks (...) - Well, I think everything went well. Now the water runs perfectly. Try not to dispose solid waste or oil through the drain or the blockage will re-form. - I'll keep that in mind. Thank you. What do I owe you? - 25€ labour, 6€ materials plus 15€ transport... €46, please. - Here you are. - Here is the change and your invoice. Thanks a lot. - Thank you, bye.
Dialog I Problem med diskhon - Goddag, jag är rörmokaren. Ursäkta att jag är försenad, men det var mycket trafik i centrum..... Vad är problemet? -Javisst accepterar jag ursäkten.... Titta, diskhon i köket är helt igentäppt. Jag har försökt rensa med den här produkten, men det har inte alls hjälpt..... och jag tror att det är värre nu. - Javisst, dessa produkter fungerar inte alltid vid större stopp. Jag ska ta en titt.... Ja, jag är rädd att proppen är ganska stor. - Oj då, och kommer reparationen att bli mycket dyr? - Nej, jag ska använda en specialprodukt och om allt går bra behöver jag inte demontera alla avloppsrör, som skulle vara dyrare. - Tack (....) - Bra, jag tror att allt gått bra. Nu rinner vattnet perfekt. Försök att inte slänga fast avfall eller olja i diskhon annars kommer det att bli stopp igen. - Det ska jag komma ihåg. Tack. Vad är jag skyldig? - 25€ för arbetet, 6€ för produkten plus 15€ för resan .... 46€, tack - Varsågod - Här är växeln och er faktura. Tack så mycket. - Tack, adjö.