Phrases Water - They have cut off the water - There is a leak in the ceiling - There is a damp on the wall - A pipe leaks - Water comes out under the washing machine - The sink is blocked - The living room is flooded Electricity - The light has gone - The switch isn’t working - The socket has no power - This gives me static Phone and Internet - The internet is going really slow and keeps dropping out - There is no internet - The connection is being interrupted - I can not connect my devices to the router - I have no phone line - I would like to cancel my phone line Maintenance - The engine of the pool cleaner keeps stopping - The tiles are too slippery - This tile is loose - You have to prune the garden - It is necessary to paint the wall - The drains are blocked. You have to unblock them. - The hot water boiler has a crack and loses water.
Fraser Vatten - Man har stängt av vattnet - Det är en läcka i taket - Det är fukt i väggen - Ett rör droppar - Det kommer ut vatten under tvättmaskinen - Det är stopp i tvättstället - Rummet är översvämmat Elektricitet - Ljuset har gått - Strömbrytaren fungerar inte - Kontakten har ingen ström - Detta ger en elektrisk stöt Telefon och internet - Internet går för långsamt och avbryts ständigt - Det finns inget internet - Anslutningen är avstängd - Jag kan inte ansluta mina apparater till routern - Jag har ingen linje till telefonen - Jag vill avbryta min telefonlinje Underhåll - Motorn i reningsverket till poolen har stannat - Klinkerplattorna glider för mycket - Den här klinkerplattan sitter lös - Du måste ansa trädgården - Det är nödvändigt att måla fasaden - Avloppen är igentäppta. De måste rengöras - Varmvattenberedaren har en spricka och läcker vatten