Frases Agua - Han cortado el agua - Hay una gotera en el techo - Hay una humedad en la pared - Una tubería gotea - Sale agua por debajo de la lavadora - El lavabo está atascado - El salón está inundado Electricidad - Se ha ido la luz - No funciona el interruptor - El enchufe no tiene corriente - Esto da calambre Teléfono e Internet - Internet va demasiado lento y se interrumpe constantemente - No hay Internet - Se corta la conexión - No puedo conectar mis dispositivos al router - No tengo línea en el teléfono - Me gustaría cancelar mi línea de teléfono Mantenimiento - El motor de la depuradora de la piscina se para - Las baldosas resbalan demasiado - Esta baldosa está suelta - Hay que podar el jardín - Es necesario pintar la fachada - Los desagües están atorados. Hay que limpiarlos - El termo de agua caliente tiene una fisura y pierde agua
Fraser Vatten - Man har stängt av vattnet - Det är en läcka i taket - Det är fukt i väggen - Ett rör droppar - Det kommer ut vatten under tvättmaskinen - Det är stopp i tvättstället - Rummet är översvämmat Elektricitet - Ljuset har gått - Strömbrytaren fungerar inte - Kontakten har ingen ström - Detta ger en elektrisk stöt Telefon och internet - Internet går för långsamt och avbryts ständigt - Det finns inget internet - Anslutningen är avstängd - Jag kan inte ansluta mina apparater till routern - Jag har ingen linje till telefonen - Jag vill avbryta min telefonlinje Underhåll - Motorn i reningsverket till poolen har stannat - Klinkerplattorna glider för mycket - Den här klinkerplattan sitter lös - Du måste ansa trädgården - Det är nödvändigt att måla fasaden - Avloppen är igentäppta. De måste rengöras - Varmvattenberedaren har en spricka och läcker vatten