The weather in Spain The general characteristics of the climate in Spain. A warm and moderate climate. The situation and position of Spain in the mid-latitudes of the globe, leads to the appearance of a worm climate, in other words, it is neither too cold nor too hot. Therefore, the average temperature of our country is around 16 degrees, which is approximately the average temperature of planet Earth. Being surrounded by the Atlantic and the Mediterranean, the thermal oscillation is not very wide, although it is wider in the regions of the interior. The annual total precipitation is also average, because it is slightly less than 600 mm per year, which is very similar to the average volume of precipitation of the planet. These figures are valid in the case of peninsular Spain, although there are considerable differences between some regions and others. The most extreme case is that of the Canary Islands, where the rains are considerably reduced while the temperatures are somewhat higher. However, this is the only case in which a part of the Spanish territory is located in the tropical latitudes, hence its characteristics are so different from those of the peninsula. Due to this good climate, the authors of the classical period already called the Canary Islands the Fortunate Islands. The excellent climatic conditions of Spain allow the presence of mass tourism that takes advantage of its natural resources throughout the year.
Vädret i Spanien De utmärkande dragen för Spaniens klimat. Ett milt och varmt klimat. Spaniens läge på världens mellersta breddgrader ger ett klimat som är tempererat, dvs. det är inte orimligt kallt, inte heller alltför varmt. Därför ligger medeltemperaturen i vårt land på runt 16 grader, det är ungefär den medeltemperatur som planeten jorden har. Eftersom vi omges av Atlanten och Medelhavet, är inte den termiska svängningen särskilt stor, även om den är större i de inre områdena. Den årliga totala nederbörden är genomsnittlig, eftersom den är något mindre än 600 millimeter eller liter per år, dvs. också mycket liknande den genomsnittliga mängden nederbörd på planeten. Siffrorna ovan gäller för halvön Spanien, även om det finns betydande skillnader mellan vissa regioner och andra. Det mest extrema fallet är Kanarieöarna, där regnen är avsevärt färre och temperaturerna är något högre. Det är hur som helst det enda fallet där en del av det spanska territoriet ligger på tropiska breddgrader, därför är dess kännetecken så annorlunda mot halvöns. På grund av det fina vädret kallade redan författarna från den klassiska epoken Kanarieöarna för De lyckliga öarna. De utmärkta klimatförhållandena i Spanien möjliggör förekomsten av en massturism som drar fördel av dess naturresurser under hela året.